Przejdź do treści

Alessandro La Fauci

FarBooking

Dzięki Luckey i FAR Booking firma staje się bezpiecznym i przyjemnym miejscem do zorganizowanej pracy z cyfrowymi narzędziami wspierającymi inteligentną pracę.

Auth0

Luckey integruje technologię Auth0, aby zapewnić najnowocześniejsze uwierzytelnianie zgodne z procesami biznesowymi.

Nexudus

Automatyzuj przepływy pracy, upraszczaj operacje, wspieraj użytkowników i skaluj z Nexudus, platformą white-label do zarządzania coworkingiem i elastycznymi przestrzeniami.